93 624 32 08
  667 70 46 13

TALLER D’HABILITATS SOCIALS

“Encaixar amb els altres”

Les habilitats socials les podem entendre com un conjunt de comportaments i conductes que una persona fa en relació amb els altres. Les habilitats socials seria la manera que tenen les persones de expressar les seves actituds, les seves emocions, les opinions, la seva capacitat per adaptar-se a un grup, l’empatia, l’assertivitat i el respecte. Depenent del tipus d’habilitats socials tindrem més èxit alhora d’afrontar situacions quotidianes, situacions socials diverses, situacions de confrontament i resolució de problemes.

La finalitat d’aquest taller és treballar de forma específica aquestes situacions amb la finalitat que la persona pugui establir relacions de forma positiva amb els altres.

El taller té com a objectius:

  • Afavorir l’adaptació escolar
  • Desenvolupar l’empatia i l’assertivitat
  • Proporcionar tècniques de resolució de problemes
  • Treballar l’expressió emocional
  • Afrontar situacions de crítica, conflictes i pressió grupal
  • Prevenir trastorns socials
  • Millorar el control emocional

* El taller està pensat per un màxim de 5 nens d’edats similars.

Taller d'habilitats socials per a persones amb altes capacitats

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.