93 624 32 08
  667 70 46 13

TALLER D’AUTOESTIMA

“M’estimo tal com soc”

L’autoestima l’entenem com la capacitat que tenim de generar confiança cap a un mateix, de seguretat l'hora d’afrontar determinades situacions i de respectar i defensar els nostres interessos. Aquesta percepció sobre nosaltres mateixos va en funció de les nostres experiències, dels nostres valors i les atribucions que fem sobre les nostres qualitats (positives i negatives).

Part de l’origen de la nostre autoestima ve determinada per les relacions interpersonals més significatives (pares, germans, amics, mestres..) ja que aquests contribueixen a afavorir o dificultar les experiències socials en funció de com ens tracten, de com s’interpreten les nostres conductes i de la informació concreta que ens transmeten de nosaltres mateixos.

El taller té com a objectius:

  • Afavorir el coneixement propi
  • Enfortir l’autoconfiança
  • Millorar la confiança i la comunicació en grup
  • Desenvolupar l’assertivitat
  • Fomentar el pensament crític

* El taller està pensat per un màxim de 5 nens d’edats similars.

Taller d'autoestima per a persones amb altes capacitats

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.