93 624 32 08
  667 70 46 13

SEGUIMENT PSICOLÒGIC PER A PERSONES AMB ALTA CAPACITAT

En el cas de que nens i nenes amb alta capacitat presentin alguna dificultat que li estigui perjudicant o interferint en el seu desenvolupament, oferim un espai per tractar aquests problemes.

Amb aquest seguiment mitjançant la teràpia individual i/o grupal, podem donar el suport adequat i diferents estratègies per fer front a aquestes dificultats amb l’objectiu de que la persona es desenvolupi d’una manera satisfactòria.

Alguns problemes que ens podem trobar són derivats de manca de motivació, d’hàbits d’estudi, d’autoexigència i de poques afinitats amb els companys.

Si les dificultats són més greus podem estar davant de persones amb Doble Excepcionalitat, que serien aquelles persones amb alta capacitat intel·lectual més un trastorn que influeix directament en el desenvolupament i que, inclús, en alguns casos pot emmascarar el seu potencial intel·lectual.

Seguiment psicològic per a persones amb altes capacitats

Problemes que tractem:

Insatisfacció personal

 • Baixa tolerància a la frustració
 • Baixa autoestima (inseguretat)
 • Ansietat
 • Hipersensibilitat
 • Problemes de comportament

Insatisfacció escolar

 • Avorriment
 • Desmotivació i manca d’interès
 • Comportament desafiant
 • Hàbits d’estudi
 • Bloqueig mental

Insatisfacció social

 • Manca d’habilitats socials
 • Aïllament i restricció social
 • Assetjament escolar
 • Dificultats de comunicació

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.