93 624 32 08
  667 70 46 13

PUBLICACIONS

Llibres

Llibre La realidad de una diferencia: Los superdotados

La realidad de una diferencia: Los superdotados

Autors: Sandra Tarragó i altres.

Primera edició: Terapias Verdes/Biblioteca de la Salut, 2006
Segona edició: Terapias Verdes/Navona, 2009

Sinopsi: Segons les estadístiques, el 2 per cent de la població infantil i juvenil és superdotada, el que significa que les seves capacitats intel·lectuals i creatives superen les pautes normals. Aquesta realitat suposa l’existència d’un col·lectiu amb unes qualitats excepcionals i unes exigències determinades que sobretot la família, l’escola i l’administració han d’atendre.

Qui són, com es manifesten i a quins problemes s’enfronten per la seva diferencia, com es diagnostica i com s’han de tractar són qüestions que es troben en aquest llibre.

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.