93 624 32 08
  667 70 46 13

CURSOS I CONFERÈNCIES

L’alta capacitat és una etiqueta educativa que engloba a aquelles persones que tenen un ritme d’aprenentatge més ràpid del que és habitual, que són capaços de relacionar conceptes i idees amb facilitat i que en la majoria dels casos no requereixen gaire esforç per assolir coneixement. Aquestes persones necessiten una atenció i un acompanyament educatiu diferenciat i per aquest motiu és molt important entendre que significa tenir alta capacitat i conèixer els diferents perfils. La resposta educativa per aquests nens i nenes té l’objectiu de contribuir i propiciar un desenvolupament tant intel·lectual com socio-emocional satisfactori, a més a més, de donar-los l’oportunitat d’aprendre més i amb major aprofundiment.

Des del centre UDAC oferim conferències o cursos adaptats a les necessitats que tingueu en relació a l’àmbit de l’alta capacitat. Aquestes conferències poden estar dirigides a mestres, psicopedagogs, psicòlegs i famílies.

CONFERÈNCIES

Xerrada per explicar que entenem per alta capacitat, diferents perfils que ens podem trobar dins d’una aula, desmitificació, avaluació, la doble excepcionalitat i estratègies d’intervenció.

CURSOS

Impartim cursos amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement i les mesures d’intervenció de persones amb alta capacitat intel·lectual. Normalment en aquest cursos s’ofereix la possibilitat d’anàlisis de casos.

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.