93 624 32 08
  667 70 46 13

AVALUACIÓ DE PERSONES AMB ALTA CAPACITAT INTEL·LECTUAL

Entrevista inicial

Recollida de dades evolutives, personals, acadèmiques, socials i del seu entorn per tal de conèixer a la persona desde les diferents perspectives i adaptar de forma personalitzada l’avaluació més adient.

Avaluació mitjançant passació de proves

Després de l’entrevista inicial, si s’escau, es passen una sèrie de proves per determinar la capacitat i el seu perfil intel·lectual, el seu estat emocional i la seva capacitat creativa.

Valoració i entrega de resultats

Aquest és l’espai on s’expliquen els resultats obtinguts i es fa la valoració diagnòstica. Segons la valoració, s’orientarà tant des de una perspectiva escolar (tipus d’intervenció educativa) com des d'una perspectiva personal (orientació als pares, tutors, etc). Els resultats s’entregen mitjançant un informe psicopedagògic.

Orientació psicològica

Si la persona ho necessita, hi ha la possibilitat de fer seguiment i orientació psicològica per tal d’ajudar-lo a gestionar les emocions, a desenvolupar més recursos personals (motivació, autoestima, tècniques d’estudi) i a treballar les habilitats socials.

Orientació escolar

Assessorament a les escoles en el desenvolupament de la intervenció educativa més apropiada pel nen d’altes capacitats intel·lectuals.

Atenció a adults

El gabinet psicològic UDAC ofereix assessorament o teràpia a persones en edat adulta.

En el cas dels adults també oferim l’avaluació i la valoració, i si ho necessiten, teràpia psicològica basada en l’autoconeixement, la reestructuració i modificació de les percepcions del món que l’envolta i que poden portar a la persona a respostes moltes vegades disfuncionals (ansietat, estrès, tristesa, etc)

Avaluació de persones amb altes capacitats intel·lectuals

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.