93 624 32 08
  667 70 46 13

ALTRES SERVEIS PSICOLÒGICS I PSICOPEDAGÒGICS

Trastorn de Dèficit d’Atenció (TDA/H)

És un trastorn de conducta que apareix en els nens i que es manifesta per una sèrie de característiques com:

  • Dificultat per mantenir l’atenció (deixen tasques a mitges, tenen oblits, no escolten gaire, els hi costa seguir les instruccions del que han de fer, perden objectes, es distreuen fàcilment i són descuidats.
  • Impulsivitat (precipitació en les respostes, dificultats per esperar els seu torn, interromp activitats, converses, etc)
  • Hiperactivitat (excés de moviment, dificultat per relaxar-se, fan soroll, són xerraires, etc)

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

És un trastorn del desenvolupament dins de l’espectre Autiste que es caracteritza per persones que tenen dificultats en la interacció social i per tenir interessos i comportaments poc comuns. Els hi resulta molt difícil establir relacions amb nens i nenes de la seva edat, els hi manca espontaneïtat, són hermètics emocionalment, tenen baixa tolerància a la frustració, tenen interessos molt marcats i poc comuns, els hi manca flexibilitat mental (pensament molt rígid) i necessiten un ordre i una rutina clara per que no pateixin ansietat.

Dificultats de Gestió emocional

Els problemes emocionals són totes aquelles dificultats que impedeixen gestionar satisfactòriament les emocions. Aquests problemes poden tenir diverses causes i les seves manifestacions poden ser variades: sentiments de tristesa, nerviosisme exagerat (ansietat), pors, poques habilitats per resoldre situacions conflictives, manca d’autoestima, poques habilitats socials, baixa motivació alhora de fer coses, irascibilitat o poca empatia.

Transtorns de l’aprenentatge

Són trastorns que afecten en el desenvolupament concret d’alguna àrea del coneixement. Això fa que tinguin dificultats en l’assoliment bàsic de la matèria afectada i, per tant, hi haurà una discrepància molt significativa entre el seu rendiment acadèmic real i el seu potencial intel·lectual.

Reeducacions

Les reeducacions es l’oferiment d’eines i estratègies per fer front a les dificultats a nivell d’aprenentatge que poden patir nens, nenes i adolescents al llarg de la seva etapa educativa, independentment de les seves característiques i/o capacitats. Això, ajuda a minimitzar els efectes que tenen aquestes dificultats com ara, el fracàs escolar i la baixa autoestima, i per tant, millora el rendiment acadèmic.

Es tracta d’un acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats específiques.

En les reeducacions tractem:

  • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora.
  • Dificultats en el raonament lògic-matemàtic.
  • Dificultats en l’organització i planificació de les tasques i el temps.
  • Hàbits d’estudi.
  • Dificultats atencionals.
  • Dificultats de comportament.

Orientació vocacional

Es tracta d’ajudar als joves a prendre la decisió sobre la seva formació oferint assessorament sobre les seves capacitats, les seves motivacions, la seva personalitat i les seves aptituds.

Altres serveis psicològics per a persones amb altes capacitats intel·lectuals

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.